ثبت نام سمینار آموزشی

سمینار آموزشی کنترل ابزار دقیق

آشنایی با سنسور ها و مبدل ها

 

سمینار آموزشی PLC-HMI

آشنایی با انواع plc , hmi

 

 

لطفاً اطلاعات زیر را به دقت تکمیل نمایید:
برای برگزاری سمینارها با شما تماس گرفته خواهد شد.