PLC S7-300

بر پایه PLC S7 سری 300 شرکت زیمنس طراحی شده و مشخصه های سخت افزاری و نرم افزاری آن مشابه سازی شده است. این PLC به صورت Compact ساخته شده و به صورت Modular ساخته خواهد شد.
000.000 تومان

Profibus DP ET200

بر پایه REMOTE I/O سریET200 شرکت زیمنس طراحی شده و مشخصه های سخت افزاری و نرم افزاری آن مشابه سازی شده است. این REMOTE I/O به صورت Compact ساخته شده
00.000 تومان