مدل : PLC LABVIEW

16 كانال ورودي ديجيتال ايزوله

16 كانال خروجی ديجيتال ايزوله

2 كانال ورودي 1خروجی آنالوگ

دارای GSM-GPRS-GPS

دارای WIFI

قیمت:00.000 تومان

 
 


مشخصات :

16 كانال ورودي ديجيتال ايزوله

16 كانال خروجی ديجيتال ايزوله

4 كانال ورودي آنالوگ

1 پورت سریال USB

1 پورت Ethernet
1 پورت CAN Open
1 پورت سریال RS485

دارای WIFI

1 مودم GPS
1 مودم استاندارد GSM و GPRS
تغذیه 12-36 ولت

پشتیبانی از پروتکل modbus

 

كاربرد ها :

مناسب برای هوشمند سازی BMS

سيستم هاي مديريت انرژي

سيستم هاي امنيتي

سیستم خانه هوشمند BMS

سیستم های DCS

سیستم های SCADA

اتوماسیون صنعتی


 

 

به زودی

 

 

به زودی

 

به زودی

 

 

 

به زودی

به زودی