نمایشگر

نمایشگر دما با ورودی -NTC-pt100-

طراحی در ابعاد مختلف 20*30cm-40*60cm
00.000 تومان

نمایشگر

با ورودی مدباس

 

طراحی در ابعاد مختلف 20*30cm-40*60cm

00.000 تومان

نمایشگر

با ورودی مدباس

 

 


۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر و سنسور دما

به زودی
12.000 تومان

نمایشگر

به زودی
۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر

به زودی
۰,۰۰۰ تومان