HMI Easy View - WEINTEK
 

mTV series

با خروجی HDMI شما میتوانید
پروژه ها را با هر اندازه از تلویزیون / LCD نمایش دهید
مانیتور با رابط HDMI

قیمت:00.000 تومان

cMT series

 

cMT SVR-100

cMT SVR-iV5

 

 

cMT SVR-100

CMT ser 100 برای ارتباط با صفحه نمایش های CMT Svr iv5 وTablet Pc - iPad مناسب است

 

قیمت:00.000 تومان

cMT SVR-iV5

 

صفحه نمایش 9.7 اینچ برای ارتباط با ماژول cMT SVR-100

 

قیمت:00.000 تومان

 
MT8000 iE/XE series
 

MT8050iE

نمایشگرهای لمسی رنگی از 5 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT6070iE

نمایشگرهای لمسی رنگی از 7 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT8070iE

نمایشگرهای لمسی رنگی از 7 اینچ  

قیمت:00.000 تومان

MT8100iE

نمایشگرهای لمسی رنگی از 10 اینچ

قیمت:00.000 تومان

 

MT8090XE

نمایشگرهای لمسی رنگی از 9 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT8121XE

نمایشگرهای لمسی رنگی از 12 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT8150XE

نمایشگرهای لمسی رنگی از 15 اینچ

قیمت:00.000 تومان

 
 
MT8000 iH/i series
 

MT6070iH

نمایشگرهای لمسی رنگی از 7 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT8070iH

نمایشگرهای لمسی رنگی از 7 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT8104iH

نمایشگرهای لمسی رنگی از 10 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT

نمایشگرهای لمسی رنگی از - اینچ

قیمت:00.000 تومان

 

MT6050i

نمایشگرهای لمسی رنگی از 4.3 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT6056i

نمایشگرهای لمسی رنگی از 5.6 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT6100i

نمایشگرهای لمسی رنگی از 10 اینچ

قیمت:00.000 تومان

MT

نمایشگرهای لمسی رنگی از- اینچ

قیمت:00.000 تومان