مدل : PLC S7 315

• دارای ۱۶ ورودی دیجیتال
• دارای ۱۶ خروجی دیجیتال
• دارای ۶ ورودی آنالوگ
• دارای ۱ خروجی آنالوگ

قیمت: 000 تومان
 
 


 

• Organization Block

OB1

Cyclic program execution

OB100, OB101 (Optional)

Startup

OB10

Time of day interrupts

OB35

Cyclic interrupts

OB20

Time delay interrupts

OB40

Hardware interrupts

OB80, OB82, OB85

Asynchronous errors

OB121, OB122

Synchronous errors

50-128 KB

Work memory

512 KB

Load memory

8192 bit

Bit memory

2048 bit

Local memory

128

Timer

128

Counter

64

PII / PQI

توابع کتابخانه ای (Library Functions )
امکان استفاده توابع کتابخانه ای داخل نرم افزار STEP7 مانند:

FC105

"Value Scaling"

FC106

"Value Unsealing"

FB 41

"PID CONT_C"

FB 42

"PID CONT_S"

توابع سیستمی قابل استفاده ( SFC, SFB)
امکان استفاده توابع سیستمی CPU مانند:

SFC 46

"STP"

SFC 47

"WAIT"

SFB 0

"IEC CTU"

SFB 1

"IEC CTD"

SFB 3

"IEC TP"

SFB 4

"IEC TON"

(اضافه نمودن توابع سیستمی در CPUبر اساس نیاز کاربران امکان پذیر می باشد)

جهت ارتباط Online با PLC نیازی به PC Adapter زیمنس نیست و ارتباط از طریق پورت Ethernet کامپیوتر و PLC امکان پذیر میباشد.

حافظه Load Memory
حافظه Load Memory این PLC از نوع MicroSD معمول در بازار میباشد و احتیاجی به حافظه های مخصوص زیمنس نیست.

ارتباط با نرم افزار WinCC
جهت ارتباط PLC با نرم افزار WinCC (یا نرم افزارهای مشابه) جهت مانیتورینگ و کنترل دو روش وجود دارد:
- ارتباط از طریق پورت سریال کامپیوتر و پورت COM1 پی ال سی
- ارتباط از طریق پورتهای Ethernet کامپیوتر و PLC

ارتباط با پنلهای HMI
ارتباط PLC با انواع پنلهای HMI که دارای پروتکل MODBUS هستند امکان پذیر است.
از طریق پورت COM1 پی ال سی به صورت سریال RS-232 با پنل HMI برقرار میشود.

HMI ModBus RTU Master

PLC ModBus RTU Slave

افزایش ورودی و خروجی
افزایش ورودی و خروجی در این PLC به دو روش امکان پذیر است:

- استفاده از شبکه PROFIBUS
در این حالت پورت COM2 پی ال سی به صورت ( PROFIBUS Master) به شبکه RS485 متصل می شود با استفاده از کارتهای ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ S7–300 به همراه کارت رابط ET–200M شرکت زیمنس و اتصال به شبکه RS485، افزایش ورودی و خروجی امکان پذیر میشود. همچنین میتوان با اتصال واحد ET–200 ساخت پارس پی ال سی به شبکه PROFIBUS نیز برای افزایش ورودی و خروجی
استفاده نمود.

PLC: PROFIBUS Master

I/O (ET- 200M SIEMENS): PROFIBUS Slave
I/O (ET- 200M Pars PLC):   PROFIBUS Slave

- استفاده از شبکه MODBUS
در این حالت پورت COM2 پی ال سی به صورت ( Modbus RTU Master) به شبکه RS485 متصل میشود. واحدهای ورودی و خروجی دیجیتال، آنالوگ و غیره (ساخت شرکتهای مختلف) به صورت ایستگاههای ( Modbus RTU Slave) به شبکه RS485 متصل میشوند.

PLC: ModBus RTU Master

I/O:  ModBus RTU Slave

ارسال و دریافت SMS
امکان ارسال و دریافت SMS با ایجاد DB در  PLC و از طریق پورت COM1 پی ال سی به صورت سریال RS-232 با بردهای آماده که بر پایه مدارات مجتمع مانند SIM-300 و SIM-900 ساخته شده اند فراهم است.
(این قابلیت به صورت سفارشی در PLC اضافه می گردد)

PLC S7 315 

Order No.

 

Electric

DC 24V

Input Voltage

400 MA

Current supply

250 MA

Current Consumption

 

CPU

52-128 KB

Work memory

512     KB

Load memory

8192 Bit / 1024 Byte / MB0 – MB1023

Bit memory

2048 Bit / 256   Byte / LB0 – LB255

Local memory

128

Timer

128

Counter

64 Byte / IB0 – IB63

PII (Input Image)

64 Byte / QB0 – QB63

PQI (Output Image)

256 Byte / PIB0 – PIB255

Total address space Input (PIB)

256 Byte / PQB0 – PQB255

Total address space Output (PQB)

1 , 10 , 20 , 35 , 40 , 80 , 82 , 100 , 121 , 122

OB Blocks

1024

Number of  FC Blocks

1024

Number of  FB Blocks

2048

Number of  DB Blocks

0.2 us

Processing time of bit

0.8 us

Processing time of word

 

Interface

Ethernet (RJ45)

TCP/IP (For PC)

COM1 - RS232 (DB9

MODBUS RTU Slave (For HMI or PC)

COM2 - RS485 (DB9

MODBUS RTU Master (Expanded I/O)

COM2 - RS485 (DB9

PROFIBUS Master (Expanded I/O)

 

I/O

16Input /Isolated / 24V DC

Digital Input

 16Outpu /Isolated / 24V DC 

Digital Output

6Input/0-10V DC

Analog Input

1-2  / 0-10V DC

Analog Output

4     / 24V     DC (Pulse A,B)

Encoder Input