مدل : چنج اور

• دارای 2 خروجی دیجیتال

 قیمت: 000.000 تومان

 
 


این محصول یک کارت چنج اور است که توانایی مدیریت برق اصلی و اضطراری را دارد، با قطع شدن برق شهرو وصل شده برق اضطراری با توجه به زمان تنظیم شده به وسیله پتانسیومتر بروی دستگاه برق اضطراری وصل خواهد شد . در مرحله بعد با وصل شدن برق شهر ابتدا برق اضطراری قطع شده و پس از سپری شدن زمان تنظیمی برق اصلی وصل خواهد شد.ابعاد طول 90 میلیمتر عرض 50 میلیمتر ارتفاع 50 میلیمتر می باشد.دارای رله 7 آمپر جهت قطع و وصل برق اصلی واضطراری می باشد.

به زودی

 


به زودی

 

به زودی

بزودی توضیحات

2