آموزش MODBUS

نمام مباحت مربوط به دوره مقدماتی و پیشرفته شبکه مدباس

 

پروژه :

اجرای یک شبکه مدباس با 3 plc و ماژول gsm/gprs به صورت عملی

(plc siemens (master) >>>plc mitsubishi-plc delta-gsm/gprs (slave

(plc mitsubishi (master) >>>plc siemens-plc delta-gsm/gprs (slave

(plc delta (master) >>>plc mitsubishi- plc siemens- gsm/gprs(slave

و ارتباط با اینورتر و درایور سروو

پرگرام و برنامه نویسی درHMI Borade (صفحه نمایش تاچ )

کنترل برد با WIFI لب تاب (کنترل از را دور Remote Desktop )

dddee