آموزش lookout

تمام مباحث مربوط به دور مقدماتی و پیشرفته

ارتباط با سخت افزارها از طریق پورت های rs232 - rs485 - lan

پروژه :

ارتباط با انواع PLC DELTA SS2- PLC MITSUBISHI- PLC Siemens S7-300 و ماژول GSM/GPRS به صورت عملی

کنترل plc ها با موبایل آندروید WIFI , LAN Ethernet

کنترل از را دور plc ها با لب تاب WIFI , LAN Ethernet