آموزش برنامه نویسی برد ARDUINO با LABVIEW

برنامه نویسی میکرو کنترلر ARDUINO با LABVIEW

1 . اشنایی با برد اردینو-Arduino

3 . اشنایی با نرم افزار لب ویو

4 . اشنایی با تولکیتهای مورد نیاز برنامه نویسی اردینو - Arduino

انجام پروژه های کاربردی